Azərbaycan dilini dəstəkləməklə yanaşı, istifadəsi daha sürətli olur. – ildən fəaliyyət